We use cookies to make your experience of using our website better. To comply with the e-Privacy Directive we need to ask your consent to set these cookies.

Trang chủ         Đăng ký       Đăng nhập


Hồ sơ doanh nghiệp

Thông tin công ty

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển

Thành phố Hồ Chí Minh, 02, Vietnam

Phone: 0121 706 3071
Web Site: http://www.changevn.org/


 

Giới thiệu doanh nghiệp:

CHANGE là một tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
CHANGE ra đời nhằm tạo nên những thay đổi bền vững trong lĩnh vực môi trường và phát triển thông qua truyền thông sáng tạo; nâng cao năng lực và tạo cơ hội cho giới trẻ trong việc xây dựng phong trào tại địa phương; đồng thời huy động và liên kết doanh nghiệp, cộng đồng và chính phủ trong việc đề ra các giải pháp và chính sách phù hợp.

Tin đăng bởi Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển
Kết quả 0 Jobs
Number of jobs per page:
Tiêu đề Doanh nghiệp Địa phương Ngày đăng
There are no postings meeting the criteria you specified

Trang chủ     Tài khoản của tôi     Tìm việc     Gửi hồ sơ     Tìm ứng viên     Đăng tuyển     Liên hệ   Giới thiệu   Sitemap   Cookie Preferences