Kế toán Hàng hóa

 • Công ty CP Việt Tinh Anh
 • Jan 18, 2019
Full time Accounting

Mô tả công việc

1. Trách nhiệm

 • Lập phiếu nhập kho hàng hóa từ nhập khẩu, mua trong nước hoặc hàng trả về;
 • Lập phiếu xuất kho, điều chỉnh mã hàng hóa do nhân viên kế toán kiểm kê báo cáo;
 • Quản lý tổ kế toán kiểm kê;
 • Lện kế hoạch kiểm kê các My Kingdom, đảm bảo mỗi My Kingdom đươc kiểm kê ít nhất 01 lần/ tháng;
 • Nhận lịch kiểm kê khách hàng ký gửi, khách hàng theo yêu cầu của sale;
 • Phân công kế toán kiểm kê đi kiểm các My Kingdom hoặc khách hàng;
 • Xử lý kết quả kiểm kê theo báo cáo kiểm kê: Lên đơn hàng mất, thông báo Nhân sự/ kế toán thu tiền bồi thường (nếu có);
 • Kiểm tra, xử lý hàng hóa âm tại các cửa hàng My Kingdom;
 • Đảm bảo giá vốn hàng hóa của Công ty được phản ánh đúng, không sai lệch;
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa như: sai mã hàng, sai barcode;
 • Lưu trữ chứng từ kế toán theo đúng quy định.

2. Yêu cầu

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán;
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
 • Ưu tiên những ứng viên đã làm việc trong các công ty thương mại có nhiều SKU.